Esdeveniments vituals

Categoria: Comunicació
Preu:
Propietari: Associació La Natural Coopmunicació

Organitzem actes i esdeveniments virtuals que generin bona imatge i repercussió mediàtica i viral. També fem la difusió per aconseguir assistents.