Zawartość strony 1

Ustawa o powołaniu Banku Związkowego
Gesetz vor Bundesbank

z dnia 14.02.2020

Ustawa ta powołuje do życia bank centralny – Bank Związkowy, oraz walutę państwową markę związkową

Art.1 Przekształca się Bank Państwowy (Staaden Bank) w Bank Związkowy przedsiębiorstwo skarbu państwa (Bundesbank S. Ep)
Art.2 Za działanie Banku Związkowego odpowiada Prezes Banku Związkowego
1. Prezesa Banku Związkowego na okres 3 miesięcy mianuje Prezydent Związku, na wniosek Ministra Związkowego stosownego sprawą finansów, za zgodą Rady Państwowej
2. Prezesa Banku Związkowego przed upływem kadencji może odwołać Prezydent Związkowy za zgodą ⅔ głosów izby parlamentarnej
Art.3 Bank Związkowy:
1. jest bankiem centralnym, i głównym bankiem komercyjnym państwa
2. odpowiada za emisję waluty za zgodą parlamentu
3. udziela kredytów na działanie organizacji publicznych
Art.4 Walutą narodową jest Bundesmarka (Bundesmark) wymienna na 100 feningów (pfenisch)

Art.5 Ustawa wchodzi w życie w tydzień po publikacji jej w Dzienniku Ustaw

/-/ Karl HohenbergElementy